xoves, 16 de novembro de 2017

Estudo dos tipos de pan


En hábitos saudables, de segundo da ESO, elaboramos un estudo dos distintos tipos de pan, analizando os seus compoñentes e propiedades máis características.--- completar

Resumimos a información recollida e elaboramos os seguintes carteis, que plastificamos e colocamos no centro:

  • Por un lado elaboramos unha táboa, na que mostramos unha fila para cada tipo de pan e unha columna para cada unha das propiedades que consideramos máis relevantes. Deste xeito, representamos cun + aquelas que están presentes nese tipo de pan, e cun - as que non:
Propiedades características de cada tipo de pan

  • Por outra banda, resumimos, para cada tipo de pan, as súas propiedades máis características:
Propiedades características de cada tipo de pan