luns, 5 de xuño de 2023

RECURSO NUTRIESCOLAS 2 - MÁIS ALÁ DO PRATO

Aproveitamos o recurso de Nutriescolas 2, Máis Alá Do Prato, co obxectivo  de que o alumnado adquirise as habilidades necesarias para realizar eleccións alimentarias saudables como consumidores responsables.

Durante unha semana, todo o alumnado da clase e o profesorado responsable da actividade, guiados por Olivia, que imparte a materia de Bioloxía,  realizou unha análise obxectiva sobre os seus hábitos de consumo alimentario. Para isto, realizamos unha táboa onde anotamos por cada comida do día que alimentos consumimos, cantos residuos xeramos coa súa preparación, elaboración do prato, e prezo estimado. 

Aquí temos varios exemplos de dúas alumnas de 3º de ESO: